02 юни 2020
test 1024x684 1
Колко често се извършва контрол на електрически инсталации? 3

Извършване на контрол на мълниезащитна уредба

Съгласно НАРЕДБА № 4 от  22 Декември  2010 г. За мълниезащитата на сгради , външни съоръжения и открити пространства , сроковете за извършване на периодични проверки на мълниезащитните уредби и техният обхват се определят в проекта съобразно експлоатационните условия. Сроковете  не могат да бъдат по-дълги от:
1. една година – за сгради и външни съоръжения от първа категория на мълниезащита и за мълниезащитни уредби от клас I (за ниво на мълниезащита I);
2. две години – за сгради и външни съоръжения от втора категория на мълниезащита и за мълниезащитни уредби от клас II (за ниво на мълниезащита ІІ);
3. три години – за сгради, външни съоръжения и открити пространства от трета категория на мълниезащита и за мълниезащитни уредби от клас III (за нива на мълниезащита ІІІ и ІV).

Периодичните проверки включват най-малко:

  • 1. визуален преглед за състоянието на мълниеприемниците и токоотводите;
  • 2. измерване на съпротивлението на заземителите.