02 юни 2020
dtz
Извършване на контрол на дефектно-токова защита 2

Защитни прекъсвачи за токове с нулева последователност (дефектно-токова защита)

Чл. 268. от НАРЕДБА № 16-116 ОТ 8 Февруари 2008 г. за техническата експлоатация на енергообзавеждането
Проверка на задействането на защитния прекъсвач с измерване на тока на задействане и/или времето за изключване се извършва в срокове, препоръчани от инструкциите на производителя, съпровождащи защитния прекъсвач, или в срокове, определени от енергетика, съобразно местните условия.
Проверка на задействането на защитния прекъсвач с измерване на съпротивлението на предпазното заземяване и/или на допирното напрежение  се извършва в срокове , определени от енергетика, но не по-дълги от пет години.
Проверката за съпротивлението спрямо земя на предпазното заземяване се извършва чрез измерване и съпоставка с
максимално допустимата стойност, определена като отношение на допустимото напрежение при допир за конкретните условия и номиналния ток на задействане на защитния прекъсвач, в срокове, определени от енергетика, но не по-дълги от една година.

НАРЕДБА № 16-116 от 8.02.2008 г. за техническа експлоатация на енергообзавеждането