30 юли 2022
антистатичен под

Определяне на електрическото съпротивление на подови настилки е важна част в процеса на контрол.
Метод за определяне на електрическото съпротивление на подови настилки.