placeholder

анкетен лист

УВАЖАЕМИ КЛИЕНТИ,       

Целта на настоящата анкета е изследване на удовлетвореността  на клиентите на ЛАБПРО ЕООД от  предоставените услуги.

       Благодарим Ви предварително за участието в анкетата!

Резултатите от анкетният лист ще бъдат разгледани с цел подобряване на качеството на предлаганите услуги. Благодарим за отделеното време! Данните от анкетният лист ще се използват само за нуждите на Органа за контрол от вида С при ЛАБПРО ЕООД!
Приложение №7       Ф  8.03.00-7
[ + ]