placeholder

КОНТРОЛИРАНИ ПАРАМЕТРИ

Актуален списък с контролирани параметри и област на контрол:

 1. Импеданс на контур „фаза-защитен проводник“
 2. Защитни прекъсвачи (ЗП)  за токове с нулева последователност
 •   ток на изключване

  контрол на защитни прекъсвачи
  контрол на защитни прекъсвачи
 •   допирно напрежение
 •   време на изключване

3.    Съпротивление на защитни заземителни уредби

4.    Съпротивление на мълниезащитна   заземителна уредба

5.   Съпротивление на изолация на електрически съоръжения и кабели 

earth

6.    Изкуствено осветление в работна среда

 •  Осветеност

7.    Вентилационни  инсталации

 •   скорост на движение  на  въздушен поток,
 •   дебит
   8.    Микроклимат в работна среда
 •   скорост на движение  на  въздушния поток,
 •   температурана въздуха
 •   относителна влажност на въздуха

  Микроклимат в работна среда
  контрол на микроклимат в работна среда

 

[ + ]