28 май 2023
антистатична подложка

Важна информация, характеризираща електрическите свойства на диелектрични или изолационни материали. Повърхностното съпротивление се нарича още повърхностно специфично съпротивление.

Той представлява съпротивлението на квадратна площ от диелектричната повърхност спрямо повърхностния ток на утечка между противоположните страни на квадрата. Според EN 1081:2018+A1:2020 стойността на електрическото съпротивление на повърхност е *средно геометрично от получените резултати от контролите.Единицата е ом. Стойността на повърхностното съпротивление е зависима от:

  • структурата и състава на диелектрика
  • приложеното напрежение
  • температурата
  • състоянието на повърхността на материала
  • влажността на околната среда

Колкото по-голямо е повърхностното съпротивление, толкова по-добри са изолационните характеристики на материала.

В областта на защитата от електростатичен разряд материалите, които не са нито силно изолиращи, нито силно проводими, представляват интерес и ние ще разглеждаме в дълбочина техните свойства. Тези материали са така наречените статични разсейващи материали, те са между изолатора и проводника. Следователно можем да ги определим като материали с повърхностно съпротивление от 10­­6 Ω  – 108 Ω.

*        Средно геометрично : За разлика от средноаритметичната, средната геометрична не се влияе толкова силно от големи отклонения и колебания между отделните стойности в изследвания набор от показатели.