02 юни 2020
ind

Колко често се извършва контрол на защитна заземителна уредба?

Проверка на защитната заземителна уредба, съгласно НАРЕДБА № 16-116 Обн. ДВ. бр.26 от 7 Март 2008г.,се извършват периодично в обхват и срокове,
определени от енергетика, съгласно проекта на съответната електрическа уредба, но не по-дълги от:
1.        една година за измерване на съпротивлението на заземителите спрямо земя;
2.        пет години за измерване на съпротивлението на неутралния проводник спрямо земя – в мрежи с директно заземен звезден център, в които се използва зануляване;
http://labpro.biz/kontrol-na-saprotivlenie-na-podovi-nastilki-esd-inspection/
  • Определяне на електрическото съпротивление на подови настилки (ESD inspection)