placeholder

РЪКОВОДСТВО

Контакти
инж. Станислав Русев
GSM: +(359) 887 661 821
Длъжност:
Ръководител на Орган за контрол от вид С
Образование:        
Технически университет София, инженер магистър
Специализации и курсове:
Cisco CCNA 2008, recertification 2011
SMA Solar Academy, Kassel Germany 2013
Обхват на контрол:
 • Импеданс на контур “фаза-защитен проводник”
 • Защитни прекъсвачи (ЗП)
 • Съпротивление на защитни заземителни  уредби
 • Съпротивление на мълниезащитни   заземителни уредби
 • съпротивление на изолация на електрически съоръжения и кабели до 1000V.    
 • Изкуствено осветление
 • Вентилационни инсталации
 • Микроклимат в работна среда
 Професионален опит:    
Лабораторен комплекс -Стара Загора   към ИАОС
старши експерт, контрол на въздушни   емисии   и имисии;
Некском-България ЕАД,  field  engineer;
Сътрудник в ОКС при Ел контрол ЕООД;
Езици:      
Английски,Руски

 

инж.Владимир Русев

GSM: + (359) 887 786 652
Длъжност:
зам.ръководител на Орган за контрол от вид С
Образование:        
Технически университет София, инженер магистър
Обхват на контрол:
 • Импеданс на контур “фаза-защитен проводник”
 • Защитни прекъсвачи (ЗП)
 • Съпротивление на защитни заземителни  уредби
 • Съпротивление на мълниезащитни   заземителни уредби
 •  Изкуствено осветление
 • Вентилационни инсталации
 • Микроклимат в работна среда

 

Декларация за независимост на ръководството на ЛАБПРО ЕООД

[ + ]