Ръководство

Контакти

инж. Станислав Русев

GSM: +(359) 887 661 821

stanislav.rusev@labpro.biz

Длъжност:

Ръководител на Орган за контрол от вид С

Образование:        

Технически университет София, инженер магистър

Специализации и курсове:

Cisco CCNA 2008, recertification 2011

SMA Solar Academy, Kassel Germany 2013

Обхват на контрол:

 • Импеданс на контур „фаза-защитен проводник“
 • Защитни прекъсвачи (ЗП)
 • Съпротивление на защитни заземителни  уредби
 • Съпротивление на мълниезащитни   заземителни уредби
 • съпротивление на изолация на електрически съоръжения и кабели до 1000V.    
 • Изкуствено осветление
 • Вентилационни инсталации
 • Микроклимат в работна среда

 Професионален опит:    

Лабораторен комплекс -Стара Загора   към ИАОС

старши експерт, контрол на въздушни   емисии   и имисии;

Некском-България ЕАД,  field  engineer;

Сътрудник в ОКС при Ел контрол ЕООД;

Езици:      

Английски,Руски


инж. Владимир Русев

GSM: + (359) 887 786 652

vrusev@labpro.biz

Длъжност:

зам.ръководител на Орган за контрол от вид С

Образование:        

Технически университет София, инженер магистър

Обхват на контрол:

 • Импеданс на контур „фаза-защитен проводник“
 • Защитни прекъсвачи (ЗП)
 • Съпротивление на защитни заземителни  уредби
 • Съпротивление на мълниезащитни   заземителни уредби
 •  Изкуствено осветление
 • Вентилационни инсталации
 • Микроклимат в работна среда