placeholder

Форма за изчисление на осветеност

Осветеност 1:
Осветеност 2:
Осветеност 3:
Напрежение в начало на измерването:     
Напрежение в края на измерването:

Лампа с нажежаема жичка

Луминисцентна лампа

Халогенна лампа


testo
измерване на осветеност

Използвана е методика  за изчисление на осветеността съгласно   Методически указания 40-85/1985г. “Методи за измерване и оценка на изкуственото осветление“,

[ + ]