placeholder

ЕКИП

Фирма ЛАБПРО ЕООД е регистрирана през 2012г. в гр. Стара Загора.Дружеството работи в сферата на техническите измервания и  аутсорсинг на IT услуги.Към дружеството е създаден Орган за контрол от вид „С“  със Сертификат за  Акредитация  № 158 ОКС/05.11.2014г. и Заповед  № А594/05.11.2014  издадени от ИА БСА.

Дружеството разполага с екип от инспектори  работещи в различни направления – физик , химик , инженери по телекомуникации и енергетика.Всички те са висококвалифицирани специалисти, с дългогодишна практика и познания в своята област.Дружеството разчита изцяло на своя екип, който се е доказал при извършаване на оценки на съответствието на съществуващи и нови съоръжения и  уредби.

ЛАБПРО ЕООД  е застраховало дейността си  за професионална отговорност при извършване дейностите по контрол и  оценка на съответствието.

ЛАБПРО ЕООД  разполага с достатъчни на брой технически средства  за извършване на дейностите по контрола.Техническите средства се поддържат във валиден калибрационен статус.Органът за контрол е предприел организационни и юридически  ангажименти  за опазване поверителността на информацията, получена в процеса на неговите контролни дейности, с цел да опази правата на собственост на своите клиенти.

Ние вярваме във изграждането и поддържане на връзки и отношения с други организации, клиенти и доставчици основани на взаимното уважение, равноправност, балансираност в оценките и действията.

 

 

[ + ]