placeholder

ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ

МЕЖДУНАРОДНИ ОРГАНИЗАЦИИ

ЕК
CEN
CENELEC
ISO
IEC

 

НАЦИОНАЛНИ ИНСТИТУТИ И АГЕНЦИИ

 

Български институт по метрология
Държавна агенция по метрология и технически надзор
Български институт по стандартизаци
Изпълнителна агенция по околна среда

 

МИНИСТЕРСТВА 
Министерство на вътрешните работи
Министерство на финансите
Министерство на финансите
Министерство на регионалното развитие
Министерство на труда и социалната политика
Министерство на отбраната
Министерство на външните работи
Министерство на правосъдието
Министерство на образованието и науката
Министерство на здравеопазването
Министерство на културата
Министерство на околната среда и водите
Министерство на земеделието и храните
Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията
Министерство на икономиката и енергетиката
Министерство на младежта и спорта
[ + ]